Profiel

De opdrachtgevers zijn bedrijven, die in een proces van neergang zijn terechtgekomen en vaak met liquiditeitsproblemen kampen.
Voor veel ondernemers is dit onbekend terrein. Snel handelen is een eerste vereiste en dat maakt de kans op herstel aanzienlijk groter.
De kennis en ervaring van Van Zwambagt Bedrijfsadvies kunnen daarbij helpen.

Middels het uitvoeren van een zogenaamde “quick scan” worden de problemen snel en adequaat in beeld gebracht.
Na goed luisteren volgt een duidelijke analyse (geen dikke rapporten) in combinatie met heldere en creatieve oplossingsrichtingen.
Vaak begeleidt Van Zwambagt Bedrijfsadvies ook de uitvoering van de gemaakte keuzes.

In de  ‘quick scan’ zullen in elk geval de volgende aspecten aan bod komen:

  • Interne analyse (management en organisatie)
  • Externe analyse (markt en omgeving)
  • Financiële positie (rentabiliteit, liquiditeit en vermogenspositie)

Dankzij een jarenlange ervaring weten wij waar de bank belang aan hecht en kunnen wij tot passende financieringsoplossingen komen.
De ervaring is dat het betrekken van een relatieve buitenstaander bij het veranderingstraject de kans op succes aanmerkelijk doet vergroten.
Van Zwambagt Bedrijfsadvies kan u dat bieden, als volledig onafhankelijke, deskundige partij.